Ortsleitung

Viola, Robin, Elias, Phia, Tamara, Sarah, Johannes, Niklaus (fehlt: Mona, Christina, Florian)

Ortsleitung

Flo Gehne 
18
Schüler 
Mitglied seit 2014

Sarah Grauel 
21
Studentin 
Mitglied seit 2018

Mona Ellenbrand 
24
Studentin 
Mitglied seit 2013

Elias Pfahls
18
Schüler 
Mitglied seit 2020

Robin Pfahls
22
Student 
Mitglied seit 2018

Kassenführer

Niklaus Buck
18
Schüler
Mitglied seit 2018

Freie Mitarbeiter

  • Johannes Noll (23, Mitglied seit 2018)
  • Anna-Sophia Schmidt (25, Mitglied seit 2015)
  • Tamara Zahn (23, Mitglied seit 2016)
  • Viola Amend (17, Mitglied seit 2016)
  • Christina Gehne (16, Mitglied seit 2016)